Our Work

2018-08-14T09:22:21+00:00

Mona Investment

म्याग्दी जिल्लामा प्रचुर सम्भावना जस्तै धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र, तातोपानि कुण्डको स्तर बृर्दि, पर्यटन प्रर्बद्धन, जडिबुटि उत्पादन तथा पैठारी, आधुनिक कृर्षि, बैज्ञानिक पशुपालन र हाइड्रोपावर लाई आर्थिक बिकासको रुपमा बिकसित गर्न सकिने छ । प्रवासी म्याग्देलीहरुको [...]