Our Work

Elibrary

content soon

Health

camp

Mona Investment

म्याग्दी जिल्लामा प्रचुर सम्भावना जस्तै धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र, तातोपानि कुण्डको स्तर बृर्दि, पर्यटन प्रर्बद्धन, जडिबुटि उत्पादन तथा पैठारी, आधुनिक कृर्षि, बैज्ञानिक पशुपालन र हाइड्रोपावर लाई आर्थिक बिकासको रुपमा बिकसित गर्न सकिने छ । प्रवासी म्याग्देलीहरुको [...]

Galeshwor Bridhhasharam

Some of the glimpse of our Galeshwor Bridhhasharam which is located in myagdi districts.

Mission Of Myagdi WIFI

Nepal Wireless Networking Project is a not-for-profit making initiative running in the rural areas of Nepal since 2002. It was started to find ways to bridge digital divide between urban and rural areas of Nepal [...]